ICOMOS Nederland

Vacature ICOMOS vertegenwoordiger in het Blue Shield Nederland bestuur

ICOMOS Nederland is op zoek naar een jong lid (Emerging Professional) die zou willen fungeren als vertegenwoordiger voor ICOMOS Nederland in het bestuur van Blue Shield Nederland.

Bij interesse of meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met een van de volgende ICOMOS Nederland bestuursleden:
Erik Luijendijk:
Tel: 06 41279592
e-mail: erikluijendijk@hotmail.com

Arne Tiemersma:
Tel: 06 20115670
e-mail: arne.tiemersma@gmail.com

In het kader van De Haagse Conventie (1954) voor de bescherming van cultureel erfgoed in geval van een gewapend conflict, werd door de ICA (International Council on Archives), ICOM (International Council of Museums), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en  IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) het symbool van de Conventie – het blauwe schildje- overgenomen als symbool voor het in te stellen Blue Shield. Blue Shield werd in 1996 opgericht door de vier niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van archieven, bibliotheken, monumenten en archeologie en musea met het doel om bedreigd cultureel erfgoed te beschermen tegen oorlogsgeweld en natuurrampen en de organisatie van (inter) nationale hulp.