Contact

Stichting Monuments of the Dutch West India Company
Juliana van Stolberglaan 43
2111 CK Aerdenhout

hannedea1@gmail.com
mowic.foundation@gmail.com

ANBI keurmerk
De MoWIC Foundation is door de Nederlandse belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften en donaties aan MoWIC kunnen worden afgetrokken van de Nederlandse belastingen. Bovendien ontvangt de stichting MoWIC deze giften en donaties belastingvrij.

ANBI keurmerk

Fiscaal nummer
Aan deze status verbindt de belastingdienst de verplichting om online transparant te zijn over een aantal zaken zoals bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Op deze website zijn de bedoelde gegevens te vinden, de jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u hieronder downloaden.
Fiscaal nummer: 8099.46.567

Registratie Kamer van Koophandel
De Stichting staat ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
KvK nummer: 34142022