Cartografie Brum

Een van de voorliefdes van Johan Maurits van Nassau was het leveren aan de Heten XIX van kaarten waar hij langs voer van de kusten en van gebieden die hij bezocht. Hij had daartoe verschillende cartografen in dienst. De Nederlandse cartografie stond internationaal in hoog aanzien. De in 2000 in dienst zijnde Eerste Secretaris van de Ambassade in Brazilië, mr Robert Jan Sieben, liet een twintigtal kopieën maken van zeventiende-eeuwse kaarten uit het Nationaal Archief. HvNM werd gevraagd hier teksten bij te schrijven. Martinus Mertens, onder meer Assessor voor Culturele Zaken, vertaalde de teksten in het Portugees.

De tentoonstelling was een afscheidscadeau aan de scheidend Ambassadeur, Z. E. F. B. A. M. van Haren. Zijn opvolger, Z. E. R. H. Meijs, schonk de indrukwekkende collectie aan het Museu Militar van Forte do Brum in Recife. Fort de Bruyn was het eerste fort dat de WIC in 1630 in Brazilië bouwde. Eerdere forten in de Amazonas werden in de 16e eeuw gebouwd door Zeeuwse pionierende kooplieden.

De hier getoonde beelden zullen in de toekomst worden aangevuld en van de oorspronkelijke teksten worden voorzien.

Projectgallery