Conferentie Heritage Day

Op 7 october 2009 organiseerde het Centrum voor Internationale Erfgoedactiviteiten een ééndags-conferentie over projecten op het gebied van cultureel erfgoed in Brazilië. Plaats van samenkomst was het Museum Boymans Van Beuningen. Doel was uitwisseling van kennis en het verkrijgen van duidelijkheid over de categorieën van erfgoed. Grosso modo is er het Roerend erfgoed en het Onroerend erfgoed, Tangible and Intangible Heritage.
Willem Muller stelde een Poster samen over de tegels in het Antonius kloost te Recife.

Hannedea van Nederveen Meerkerk hield een voordracht over onroerend erfgoed in Brazilië. Zij gaf suggesties voor het opsporen ervan door kennis te nemen van muziek en verhalen van het ‘gewone volk’. De vrucht Pinha (Amona squamosa) was de lievelingsvrucht van Johan Maurits van Nassau. In het binnenland algemeen en in de stad onder het volk wordt die vrucht de ‘Fruta do Conde’ genoemd, de vrucht van de graaf. A memoria popular, het geheugen van het volk, vergeet de Nederlandse periode niet… De dag leidde tot interessante ontmoetingen.

Projectgallery