Vingboons Atlas

Het Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano in Recife bezit een van de zeer zeldzame exemplaren van de Vingboons Atlas.
In de negentiende eeuw bracht de Braziliaanse diplomaat en historicus José Higino Duarte Pereira(1847-1901) een exemplaar van de Vingboons Atlas mee naar Recife. Hij zou het exemplaar op een veiling in New York gekocht hebben. Naar verluid behoorde het ooit tot de collectie van Koningin Christina van Zweden hebben behoord. De Atlas bevatte 34 bladen. Door vocht en warmte vielen de bladen uit de band en waren zij ernstig beschadigd. De stralende kleuren van het origineel, zoals bijvoorbeeld het exemplaar in het Nationaal Archief in Den Haag, werden dof en saai. In 1999 gaf Secretaris Reinaldo Carneiro Leão aan Hannedea van Nederveen Meerkerk, lid van het IAHGP sinds 1987, een brief mee aan de Nederlandse Ambassade in Brasília met het verzoek tot ondersteuning van een restauratie.

De Ambassade gaf het verzoek in 2000 door aan de inmiddels opgerichte MoWIC Foundation. Toenmalig bestuurslid Jaap Rost Onnes zette zijn schouders eronder en de ABN-AMRO Bank N.V. heeft de restauratie bekostigd. Moeilijke bijkomstigheid was, dat het IAHGP in geen geval dit kostbaar cultureel erfgoed uithanden wilde geven. De restauratie moest dus in Recife geschieden. Ingrid Beck uit Rio de Janeiro was de restaurator, terwijl Marcos Galindo de werkzaamheden coördineerde. MoWIC verrichtte op gezette tijden op verzoek van de Ambassade controle bezoeken. Besloten werd de bladen niet meer te binden, waar de band als verloren moest worden beschouwd. Daarvoor in de plaats werden de bladen in een cassette geplaatst. In 2003 heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix met Gevolg de gerestaureerde atlas en bijbehorende tentoonstelling bezocht.

Projectgallery