Huis Vrijburgh

Johan Maurits, graaf van Nassau-Siegen, besloot in 1638 tot de aanleg van een uitleg van Recife en tot bouw van een werkpaleis. De uitleg kwam op het eiland Antônio Vaz, waar ook het grote fort uit 1630 stond, Fort Frederik Hendrik (Cinco Pontas). Het paleis kwam te staan op de noordpunt van het eiland. De nieuwe stad werd Mauritia of Mauritsstad genoemd, het paleis Huis Vrijburgh. In 1642 werd het werkpaleis van de gouverneur betrokken. Het was gebouwd in een Italiaanse, maniëristische stijl met elementen van Palladio en Serlio. Het gebouw bestond uit een corpus met op de hoeken een toren, waartussen een balustrade. Door de Braziliaanse bevolking werd het daarop ook vaak Palócio das Torres genoemd. Aan weerszijden van et corpus waren twee zijvleugels. Er omheen werden boomgaarden, visvijvers en moestuinen aangelegd, met medicinale planten. Da achterkant in het Zuiden grensde aan Fort Ernestus (1630). Tegen de muur stonden de slavenverblijven. Medio 19e eeuw is het ruïneuze gebouw neergehaald. Vrijwel op diezelfde plek aan het plein dat nu de Praça da República, verrees het tegenwoordige gouvernementspaleis, Palácio das Princesas. Hierin bevindt zich een plaquette waarop vermeld staat, dat het paleis van Johan Maurits hier ongeveer gestaan heeft.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft archeoloog Ulysses Pernambucano de Mello op de Praça de República opgravingen verricht.

Hij ontwierp op grond van zijn bevindingen een plattegrond, schuin over de weg van het park naar het terrein van het gouverneurspaleis.

In 2002 heeft MoWIC een archeologische sondering verricht met de echometing en electronische weerstandmeting. In Recife is van de kant van historici en archeologen belangstelling voor hernieuwd onderzoek om een exacte locatie van het gebouw in zijn totaliteit vast te stellen. Een plaquette, al dan niet met maquette, zou hier informatie over geven. De vraag naar medewerking van MoWIC werd in 2013 gedeponeerd bij Willem Muller tijdens diens verblijf in Recife, door de architecten Prof. José da Motta Menenzes en Prof. Fernando Guerra.
Om dit onderwerp ruimer onder de aandacht te brengen, gaat de stichting in Nederland een symposium organiseren. Dit zal plaats hebben in het Honorair Consulaat ten kantore van Honorair Consul voor Brazilië in Nederland, mr Reinier W. L. Russell te Amsterdam.
Het is de bedoeling dat deze Vrijburghconferentie een jaarlijks evenement wordt met telkens een ander onderwerp, betrekking hebbend op het cultureel erfgoed van de West-Indische Compagnie.

Projectgallery