Waterputten Curaçao

In 2009 ontmoette ik tijdens de MoWIC Conferentie op Curaçao de inwoonster Mary van Soest. Zij attendeerde mij op een vergeten historisch onderwerp, de waterputten op het eiland en stuurde mij een aantal afbeeldingen van karstbronnen en plantageputten. Volgens overlevering zouden zij tot aan de indiaanse tijd en de vroege koloniale tijd terug gaan.

De putten worden bedreigd door hergebruik van het land en door vervuiling door onkundig toeristisch beleid.
MoWIC heeft in april 2016 de Monumentenzorg van Curaçao geattendeerd op deze kwestie en een Powerpoint van deze putten gestuurd.

Projectgallery