Vrijburghconferentie III

De derde Vrijburghconferentie heeft als thema ‘Ambacht en Kunstnijverheid in de WIC’ met de volgende onderwerpen: Navigatie; Cartografie; Scheepsbouw; Aardewerk / Kleipijpen, Tegels in Recife in kunsthistorisch perspectief. In de Inleiding zal kort worden ingegaan op Waterhuishoudkundige werken en Kuiperij. Zonder Navigatie was verder varen dan om de hoek niet mogelijk. Daarom dient dit onderwerp als Keynote. Spreker is Z. E. Matthieu Borsboom, Vice-Admiraal b.d. Cartografie komt voor rekening van Ilja Mostert MA. De tegels zijn voor Hannedea van Nederveen. De posten voor Scheepsbouw en Aardewerk/Pijpen zijn nog vacant. Graag suggesties vanuit het publiek !

De conferentie wordt gehouden op de bekende locatie, het kantoorgebouw van de Honorair Consul van Brazilië in Amsterdam, Reinier Russell. De datum zal zijn òf 7 december van dit jaar, of ergens in het voorjaar van 2019. Zodra alle gegevens bekend zijn, volgt de Uitnodiging.
vrijburgh3