Origineel / Portugese versie hieronder

Nota van afkeuring door het IAHGP van de gebeurtenissen te Brasilia op 8 januari 2023. 

Het Archeologisch, Historisch en Geografisch Instituut Pernambuco (IAHGP), opgericht in 1862, beschermer van het veelomvattende archief van de Geschiedenis van Pernambuco en van Brazilië, bijeengekomen in een bijzondere vergadering, heeft besloten haar verontwaardiging en strengste afkeuring te uiten met betrekking tot de verschrikkelijke en ondermijnende acties tegen het historisch, cultureel en artistieke nationale erfgoed, dat van onschatbare waarde is, voor het Braziliaanse volk in de vorm van de instellingen van de drie machten van de Republiek. Deze extremistische acties hebben niets van doen met de vrije uiting van politiek-ideologische meningsverschillen, sterker nog, door haar vorm, eerder een aanval op het functioneren van de Instellingen, met als doel het destabiliseren van de Machten, zoals vastgelegd in de grondwet, hetgeen beide geen plaats heeft in een democratische rechtstaat. Op dit moment refereren we graag naar de voorname Pernambucaan Frei Caneca, die zijn leven gaf voor het idee van een verenigde natie binnen een grondwettelijke orde. De gebeurtenissen van afgelopen 8 januari 2023, te Brasilia, moet tot op de bodem worden uitgezocht met onpartijdigheid en strengheid.

 

NOTA DE REPÚDIO do IAHGP aos acontecimentos de 08 de janeiro de 2023 em Brasília

O INSTITUTO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PERNAMBUCANO – IAHGP, fundado em 1862, guardião de vasto acervo da História de Pernambuco e do Brasil, reunido em sessão extraordinária, decide expressar a sua indignação e o seu mais veemente repúdio ante os atos de aterrorizante destruição do patrimônio histórico, artístico e cultural nacional, de valor inestimável, do povo brasileiro existente nas instalações dos três poderes da República. Tais atos extremistas não se identificam com a livre manifestação de divergências político-ideológicas, mas, pela forma como foram praticados, atentaram, sobretudo, contra o funcionamento das Instituições, visando a desestabilização dos Poderes constitucionalmente constituídos, igualmente inadmissíveis num Estado Democrático de Direito. Recorremos neste momento à memória do insigne pernambucano Frei Caneca, que deu sua vida pela ideia de uma nação alicerçada na ordem constitucional. As ocorrências do dia 08 de janeiro de 2023, em Brasília, devem ser apuradas com rigor e isenção.

Cidade do Recife, 11 de janeiro de 2023