Voorzittersoverdracht MoWIC Foundation

Doorn – Afgelopen vrijdag 16 september heeft Hannedea van Nederveen Meerkerk de voorzittershamer overgedragen aan Dunya Verwey. Om deze gebeurtenis luister bij te zetten, werd er een lunch genoten en vergarderd te Huize Doornveld. 

MoWIC wil na 22 jaar lief en leed haar voormalig voorzitter ontzettend bedanken. Hannedea draagt het voorzitterschap over op een hoge noot, aangezien wij het nieuws hebben gekregen dat de prefectura van Itamaraca heeft toegezegd de eerder op initiatief van MoWIC gerestaureerde brug Ponte Velha bij de Trilha dos Holandeses opnieuw te gaan restaureren na de verkiezingen.

Daarnaast wensen wij Dunya Verwey ontzettend veel wijsheid en succes. Het eerste bestuursbesluit, waar iedereen unaniem mee instemde uiteraard, was de benoeming van Hannedea als Erelid van de stichting. Een mooi begin.

De komende tijd zal de focus liggen op de overdracht en het nog meer inzetten op niet materieel erfgoed, zoals muziek en bijvoorbeeld het organiseren van de succesvolle Vrijburgh Conferenties. Daarnaast blijft de kans om de tegels in het Convento de San Antonio te Recife in ere te herstellen, een uitgangspunt.