Tickets kunnen hier besteld worden.


THEMA: DE VERBEELDING VAN HET SLAVERNIJVERLEDEN

Een van de uitdagende vragen, die de erfgoedwereld de laatste jaren bezighoudt, is hoe het slavernijverleden te verbeelden voor een hedendaags publiek? Verschillende visies, invalshoeken en ervaringen passeren de revue (musea, archieven, onderzoek en onderwijs) en worden in een afsluitend panelgesprek tegen het licht gehouden.


PRESENTATIES
:

 Cynthia McLeod – Ferrier / Keynote Speaker: ‘Elisabeth Samson – Zakenvrouw in de 18de eeuwse Slavenkolonie Suriname & het Elisabeth Samson Huis – van Restauratieproject tot Museale Invulling’ 

– Gijs Schunselaar / Museum Van Loon (via video-opname) gaat in op de tentoonstelling ‘Aan de Surinaamse Grachten – Van Loon & Suriname’ (2019) en de nu lopende tentoonstelling ‘Wie zegt dat?’

– Dr. Jurn Buisman / Museum Geelvinck blikt terug op ’Swart op de Gracht – het Slavernijverleden van de Grachtengordel’ in het Geelvinck Hinlopen Huis (2013) en de ontwikkeling van de visie op de museumcollectie in het licht van discussies over dekolonisatie van de afgelopen jaren (o.a. het project ‘Beethoven is Black’).

– Mark Ponte / Amsterdams Stadsarchief en gastconservator van het Stedelijk Museum Alkmaar, spreekt over de tentoonstelling ‘De Plantage Alkmaar’, opengegaan in november 2022 in Alkmaar en over ‘Amsterdam & de WIC’, dat in juni dit jaar opent in het Stadsarchief.

– Peggy Brandon & John Leerdam, kwartiermakers van het Nationaal Slavernijmuseum, lichten vanuit museaal, respectievelijk maatschappelijk perspectief, een tipje van de sluier op over dit fascinerende project in wording.

– Maria Karg / Stil Verleden maakt het slavernijverleden bespreekbaar in het onderwijs en betrekt daarbij haar eigen ervaringen, neergelegd in haar op 20 mei verschenen boek: ‘Stil Verleden, de Ontdekking van mijn Slavernijgeschiedenis’.


MOWIC BIEDT OOK PODIUM AAN LOPEND ONDERZOEK: 

– Dr. Pauline K.M. van Roosmalen, architectuurhistoricus, onderzoekt: ‘The Post Colonial Gaze. Built Traces of Colonialism in Patria’.

– Carolina Monteiro, MA, werkt aan een proefschrift aan de Universiteit Leiden: ‘Slavery at the court of the Humanist Prince Johan Maurits van Nassau-Siegen, the WIC and the trade in humans in Dutch Brazil (1630-54)’


PANELGESPREK

Aspha Bijnaar / Musea Bekennen Kleur moderates het panelgesprek met de sprekers en de zaal: ‘Best Practises & Lessons Learned’.

 
 
 
 
 

Vijfde Vrijburgh Conferentie: 20 mei 2022
Afgelopen vrijdag 20 mei heeft MoWIC het lustrum van de Vrijburgh Conferentie gevierd. De Vijfde Vrijburghconferentie ‘De WIC en de Zee’ is een groot succes geworden. We hebben kunnen luisteren naar vier interessante lezingen, die het thema vanuit veel invalshoeken benaderden. Bovendien, sprekers en publiek waren blij elkaar vaak na lange tijd weer te begroeten. Hier alvast een paar afbeeldingen. Een uitgebreider verslag volgt binnenkort.

Opening van de conferentie door de dagvoorzitter, drs. J.H. van der Wal

Erespraak en overhandiging 17e eeuws Hollands tegeltje aan Reinier Russell voor zijn verdienste voor de MoWIC en in het bijzonder de Vrijburgh conferentie.

 


Keynote door ir. Frits de Ruyter de Wildt en het leven aan boord in de 17e eeuw


Drs. Michiel Bartels over (onderwater)archeologie van een gezonken koopvaardijschip en de Zoutvaart in de 17e eeuw, met name vanuit West-Friesland


Dr. Hannedea van Nederveen-Meerkerk, tevens voorzitter van MoWIC, over Kunta Kinteh en hoe het eiland bedreigt wordt door erosie


Drs. Irene Jacobs over haar werk als convervator en hoe de tentoonstelling Maritieme Meesterwerken tot stand is gekomen en hoe de WIC en de Zee verbeeld wordt.


Overhandiging bedankje aan de sprekers. Het boek “The Caribbean” door Jacob Gelt Dekker en het boek “Visions of Savage Paradise: Albert Eckhout, Court Painter in Colonial Dutch Brazil, 1637-1644”


Dank aan alle sprekers en het publiek. Een zeer geslaagde middag.

De foto’s en voordrachten van de laatste editie zijn hieronder te zien en te downloaden.

Achtergrond informatie m.b.t. Fort Orange (Albany) in het Nederlands (vertaald door Arne van der Gen) en in het Engels te downloaden. Extra foto’s van de opgravingen daaromtrent zijn hier te vinden.
AMSTERDAM – 21 November, 20.38 door Jorik van der Wal
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, interesse en bevlogenheid vandaag. Special thanks to John for flying in from Trondheim (Norway). De lezingen, bijdragen en de bijbehorende presentaties zullen zo spoedig mogelijk op deze plek geplaatst worden. Houd deze pagina de komende dagen in de gaten.

VB-2019-1 VB-2019-2

Voorgaande edities: 

  • 2018: Ambacht en Kunstnijverheid in de WIC
    Screen Shot 2019-11-27 at 21.16.22

Uitnodiging_22018

  • 2017: De WIC en slavernij. Een poging tot begrijpen

Uitnodiging_12017 Uitnodiging_22017

  • 2016: Paleis Vrijburghuitnodiging_12016 Uitnodiging_22016

Hieronder treft u een overzicht van de documenten, het programma en een aantal sfeerfoto’s van de meest recente conferentie.