Jhr. Ir. Diederik Ludolf Six, is hoofd van het architectenbureau Six Architects, gevestigd op Huis Doornveld. Op 25 April 2019 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen, het fraai versierde kruis aan de mooie band, werden hem opgespeld door de burgervader van Zeist, Koos Jansen. Diederik werd geroemd om zijn vele culturele activiteiten, waarin het voorzitterschap van ICOMOS Nederland een belangrijke plaats inneemt. Ook was hij jaren lang hoofdredacteur van het orgaan van de de Oudheidkundige Bond, de KNOB. Voor ieder van ons die een wetenschappelijk verhaal over architectuur of archeologie gerenommeerd wetenschappelijke wijze wil publiceren, een bekende klank. Het reeds 25 jaar bestaande bureau Six Architects werd geroemd om zijn uitzonderlijke restauratiewerk en klassieke nieuwbouw.

Diederik stelde eveneens het Water Heritage for the Future Program in. Hij verbond er uit eigen middelen een beurs aan voor jonge onderzoekers. Een bijzonder relevant initiatief, waar ‘Water’ onlosmakelijk verbonden is met niet alleen heden en verleden van ons eigen land, maar een goed water management essentieel is voor de toekomst van de gehele wereld.
Diederik heeft ook altijd een grote rol gespeeld bij het levend houden van de aandacht voor de Nederlandse tegelfriezen in het Convento de Santo Antônio de Recife. Als bestuurslid en later als raadslid, Wij zijn dus heel trots op hem en feliciteren de nieuwe Ridder van harte met deze welverdiende onderscheiding..

Proficiat !
539d7327-f244-43dc-aed8-20c0b1f8deb5