Het bestuur van MoWIC heeft besloten haar vijfde Vrijburgconferentie vooruit te schuiven naar  15 april 2021.  Noteer de datum !

Uiteraard is dit uitstel het gevolg van de onzekerheid over het verloop van de besmetting met het coronavirus. Wij gunnen u alvast een kijkje in het programma. De titel is: ‘de WIC  en de Zee’.

Met dit majestueuze element op onze wereldbol willen wij gestalte geven aan de grootsheid van de mooie aspecten van de WIC, die in 2021 haar 400-jarig bestaan gedenkt.  Hierbij sluiten wij geenszins onze ogen  voor het abjecte optreden van deze handelscompagnie met betrekking tot de slavenhandel. 

Maar ook de  positieve eigenschappen van de mensen die de WIC vormden, verdienen het om voor het voetlicht te worden gebracht. Bijvoorbeeld de avonturenzin, het verlangen om achter de horizonten te schouwen.  Het overwinnen van angsten voor zeemonsters  bij het ontdekken van nieuwe doorvaarten in  onbekende wateren en het doorzettingsvermogen bij het harde leven aan boord. 

En dan de  innovatie,  toen al typisch voor ons land,  bij de productie van de vloot en het operabel maken van oude scheepstypen voor nieuwe toepassingen.  En dan hebben we het nog niet over de vele waterhuishoudkundige werken op vreemde kusten voor drooglegging en bescherming tegen de stormachtige zee.

Wij zijn in gesprek met interessante experts op deze gebieden.
Wij hopen met dit programma uw belangstelling gewekt tehebben.
Er zijn al aanmeldingen en MoWIC nodigt uit, dit voorbeeld te volgen !

Programma Vrijburgh Conferentie V ‘De WIC en de Zee’

> Ontvangst en lunch omstreeks 12.30 – 13.30
> Huishoudelijke mededelingen door de Dagvoorzitter

> 14.00 Keynote speech:   Mare Liberum, Maritiem Recht.en Zeerecht.
> 14.30 Scheepstypen, materiaal en constructie
> 15.00 Het leven aan boord en Michiel de Ruyter (contact met de directeur van de Stichting Michiel de Ruyter, nazaat Frits deRuyter de Wildt)
> 15.00-1520 Theepauze
> 15.20  Erosie rond het slaveneiland Kunta Kinteh te Gambia  ( ikzelf)
> 15.50 Onderwaterarcheologie (contact met RCE)
> Tijd voor Vraag eb Antwoord
> Nawoord door de Dagvoorzitter.

Bijwoningsbijdrage € 20 per persoon: samen met partner €30; student / scholier € 10.
IBAN: NL59ABNA0580207714

Kunta Kinteh Island, Gambia