Op 24 maart jl. verscheen Verdeeld Koninkrijk, Pleidooi voor nieuw elan in koninkrijksrelaties, door Paul Comenencia.

400 jaar gezamenlijkheid schept verplichtingen aan alle kanten, ook voor Nederland. Den Haag en de eilanden zouden samen moeten concluderen dat hun gemeenschappelijke toekomst het best gediend is met een Koninkrijk dat stevige wortels heeft in zowel Europa als het Caribisch gebied, zij het dat onze eilanden, zolang zij -hetzij permanent of als overgang naar een volgende fase- deel willen blijven uitmaken van het Koninkrijk, wel het grootste belang hebben bij het voor alle betrokkenen interessant houden van de Koninkrijksbanden.

In drie aparte kaders bespreek ik kort ook: de vroege geschiedenis van de Arubaanse afscheidingswens, de hobbelige weg naar een rijksgeschillenregeling en de Europese dimensie van de Koninkrijksrelaties, aldus de auteur, tevens vice president van onze stichting.

Academische Uitgeverij Eburon te Utrecht, in druk of als eBook te bestellen bij Eburon.